ขั้นตอนการสั่งพิมพ์

 

1. ลูกค้าส่งสเปคงานที่ต้องการพิมพ์ สอบถามราคา / นำส่งใบเสนอราคา

 

2. ลูกค้าส่งไฟล์งานให้ทางโรงพิมพ์ตรวจสอบความถูกต้อง

 

3. หากไฟล์งานมีความถูกต้องครบถ้วน ทางโรงพิมพ์จะส่งปรู๊ฟกลับให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง

 ลูกค้าสามารถเลือกการดูปรู๊ฟได้ ระหว่าง

ปรู๊ฟเมลล์ ตรวจสอบออนไลน์ / ปรู๊ฟดิจิตอล ตรวจสอบโดยปริ้นระบบดิจิตอล 

(การดูปรู๊ฟดิจิตอล หากสั่งพิมพ์กับทางเรา ฟรีค่าปรู๊ฟดิจิตอลครั้งแรก และมีค่าใช้จ่ายในครั้งถัดไป)

 

4.   หากปรู๊ฟที่ทางโรงพิมพ์ส่งให้ ถูกต้อง ไม่มีแก้ไข 

ลูกค้าแจ้งยืนยันการพิมพ์ + พร้อมชำระมัดจำ 50% เพื่อดำเนินการผลิตต่อไป

 

5. ชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนหรือวันจัดส่งสินค้า

 

 

เงื่อนไขการดูปรู๊ฟ

 

1. ลูกค้าต้องตรวจสอบปรู๊ฟงานพิมพ์ของลูกค้า โดยละเอียดถี่ถ้วน

หากเกิดข้อผิดพลาด ทั้งจากไฟล์งานต้นของลูกค้า หรือ จากทางโรงพิมพ์

ลูกค้าต้องแจ้งทางโรงพิมพ์ถึงข้อผิดพลาด เพื่อที่จะแก้ไขส่งไฟล์ใหม่อีกครั้ง

ก่อนที่โรงพิมพ์ จะนำส่งปรู๊ฟครั้งที่ 2 ให้ตรวจสอบ

หากไม่มีแจ้ง และยืนยันปรู๊ฟไปแล้ว ทางโรงพิมพ์ ไม่รับเคลมงานทุกกรณี

 

2. ไฟล์ที่ลูกค้ายืนยันปรู๊ฟแล้ว ถือเป็นคำยืนยันจากลูกค้า ทางเราจะยึดไฟล์ที่ลูกค้าตรวจปรู๊ฟเป็นหลัก 

หากเกิดข้อผิดพลาด ไม่ว่าเป็นกรณีใดๆ ทางโรงพิมพ์ ไม่รับเคลมงานทุกกรณี

 

3. งานพิมพ์ที่มีการ SPOT UV งานเคลือบ จะมีเลื่อน 1-2 มิลลิเมตร เป็นขั้นตอนปกติอยู่แล้ว

 

4. งานที่ปรู๊ฟดิจิตอล กับงานพิมพ์จริงระบบ Offset จะต่างกัน 10-15%

ปรู๊ฟดิจิตอลไม่สามารถยึดค่าสีตามได้ 100% เพราะงานพิมพ์จริงจะพิมพ์โดยระบบ Offset

 

5. งานพิมพ์ต่างๆ กรณีไม่เคลือบ อาจมีรอยเลอะได้จากขั้นตอนการผลิต เกิดจากปัจจัยต่างๆในขั้นตอนการพิมพ์

เช่น รอยกดของเครื่องตัด รอยนิิ้วมือของช่าง ฯลฯ ควรเพิ่มการเคลือบ

หากไม่มีแก้ไข ทางเราไม่รับเคลมทุกกรณี

 

6. งานที่มีปั๊มรอยพับ หากไม่เคลือบ รอยพักจะแตก แนะนำควรเคลือบ

 

**ทางโรงพิมพ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเคลมงานให้ลูกค้า**

หากงานพิมพ์มีข้อผิดพลาดภายหลังที่เกิดจากลูกค้าตรวจสอบปรู๊ฟไม่ละเอียด และยืนยันการพิมพ์ไปแล้ว ทุกกรณี