หากปรู๊ฟที่ทางโรงพิมพ์ส่งให้ ถูกต้อง ไม่มีแก้ไข 

ลูกค้าแจ้งยืนยันการพิมพ์ + พร้อมชำระมัดจำ 50% เพื่อดำเนินการผลิตต่อไป

และชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนหรือวันจัดส่งสินค้า

 

โดยสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคาร 

เมื่อชำระแล้ว โทร. แจ้งทางโรงพิมพ์ 

แจ้งหลักฐานการชำระ ผ่านทาง e-mail : pimyai_pt@hotmail.com / Line ID : pimyai.com

พร้อมที่อยู่จัดส่งงาน เพื่อความสะดวกในการจัดส่งในขั้นตอนต่อไป